Özel Ayak Masajı

ÖZEL AYAK MASAJI

İçerenköy  | Ataşehir Özel ayak masajı | Ayaklar vücudumuzun aynasıdır prensibinden yola çıkılarak belirginleşen ve uzak doğu geleneksel tıbbının değişilmez bir parçasını oluşturan bu masajda ayak tabanında belirli noktalara bası uygulanmaktadır. Ayakta her bir nokta vücutta belli organ ve dokuları temsil eder. Özel ayak masajı, bir tür denge masajıdır ve kişinin kendisini fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak iyi hissetmesini sağlar. Ayakta belli noktalara kişinin verdiği tepkiler göre sorunlar tespit edilip onarılmaya çalışılır.

Özel ayak masajı ayaklarda bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen refleks noktaları olduğu ve bu noktaların beden anatomisinin aynası olduğu prensibine dayanan bir sanattır. Özel el ve parmak teknikleriyle refleks noktalarına uygulanan baskı, stresin azalmasını sağlayarak bedende fizyolojik değişikliklere yol açarak vücut fonksiyonlarının normale dönmesi ile insana rahatlama hissi veren bir yöntemdir.

Özel ayak masajının, aşağıdakiler de dahil, pek çok sıkıntıya iyi geldiği görülmüştür.

Çocuk Sağlığı

 • Zatürreye yakalanan küçük çocuklara ilaç tedavisiyle birlikte ayak masajı uygulandığında sadece ilaç tedavisi görenlerden çok daha hızlı iyileştikleri görülmüştür.
 • Kolite yakalanmış çocuklara ayak masajı uygulandığında %50 oranında ağlama süresinde azalma ve çok daha hızlı iyileşme görülmüştür.
 • 50 çocuğa uygulanan bir klinik çalışmada ayak masajının idrar tutamama sorununu çok büyük ölçüde çözdüğü saptanmıştır.
 • Yüksek doz kemoterapi gören akut lösemi hastası çocuklara uygulanan el masajının bulantı, kusma, endişe durumunda ortaya çıkan hızlı nabız ve yüksek kan basıncı problemlerini gidermede etkili olduğu görülmüştür.
 • Beyin felci olan çocuklarda, ayak masajı uygulananlarda uygulanmayanlara kıyasla önemli ölçüde iyileşmeler görülmüştür.
 • Ayak masajı uygulanan zihinsel özürlü çocukların boyunda, kilosunda, sağlık durumunda, sosyal ve zihinsel gelişiminde ayak masajı uygulanmayanlara göre ciddi ilerlemeler görülmüştür.
 • Kadın Sağlığı

 • Sancılı adet gören kadınların %95’ inde ayak masajı etkili olmuştur.
 • Adet öncesi semptomların (PMS) yaşayan kadınların %46’ sında ayak masajı etkili olmuştur.
 • Menopozlu 42 kadına ayak masajı uygulanmış, bunlardan 17’ si (%40.5) tam, 20’ si (%47.6) önemli ölçüde iyileşmiş, 4’ ünde (%9.5) etkili sonuçlar alınmıştır. Hastalardan yalnızca 1’ inden sonuç alınmamıştır.
 • Ayak masajının kanser, yaşlanma ve çeşitli hastalıklarda hücrenin yapısına zarar veren kimyasalların sayısını azaltarak yararlı antioksidantların ise sayısını artırarak iyileştirici rol oynadığı görülmüştür.
 • Ayak masajı uygulanan bireylerde kandaki yüksek kolesterol ve yüksek monogliseridin düştüğü gözlenmiştir.